Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem podanych danych osobowych jest Spółka tj. MMC Car Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10; 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS; 0000168121, NIP PL 526 10 39 021, kapitał zakładowy: 18 500 000 PLN:, numer telefonu [+48 46 31 800].
W zależności od podmiotu, do którego skierujecie Państwo pytanie, administratorem danych osobowych będzie Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S. A., Euler Hermes Collections sp. z o.o., lub Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00 - 807 Warszawa („Administrator”). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przygotowaniem i udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku wyrażania odrębnych zgód, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach komunikacji marketingowej. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach udzielania odpowiedzi na zadane pytanie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu komunikacji związanej ze zgłoszonym pytaniem.
W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Euler Hermes Collections Sp. z o.o., polegający na wysłaniu zamówionych treści marketingowych. Udzielone zgody mogą być w każdym czasie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym informacje o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem swoim danych znajdują się w pełnej treści klauzuli dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności.