Jeżeli nie możesz przeczytać tej wiadomości, kliknij tu
 
Opel CROSSLAND przetestuj w domu lub u dealera


Wiadomość została wysłana na zlecenie Stellantis Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIV Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000019125, Nr NIP 5260151365, wysokość kapitału zakładowego spółki: 58 492 000 PLN.

Administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym dane i podmiotem odpowiedzialnym za realizację wysyłki oraz właściwym dla rozpatrywania roszczeń i reklamacji jest Mersigo sp. z o.o., ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, NIP: 5213657896, REGON: 146919661, KRS: 0000481522. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta . W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, klikając w link
EB8MA5